info@homingszeged.hu +36 30 821 5841

Adatvédelmi szabályzat

 • A homingszeged.hu Kovács Judit Emma Egyéni vállalkozó ( adószám: ………... a továbbiakban: Vállalkozás) által üzemeltetett internetes oldal.
 • A Vállalkozás az adatkezelője minden olyan adatnak, amely személyes adatnak minősül és a homingszeged.hu internetes oldal látogatása során feltöltésre kerül.
 • A homingszeged.hu internetes oldalra feltöltött személyes adat kezelése és gyűjtése a hatályos jogszabályok szerint történik.
 • A személyes adatok kezelésének vonatkozásában különösen az alábbiak irányadóak:
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
  • a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
  • az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv),
  • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseire.

Felhasználó / látogató

Látogató az az ügyfél, aki a homingszeged.hu internetes oldalon történő hirdetések böngészését regisztráció nélkül, díjmentesen igénybe vehető szolgáltatást használja, míg Felhasználó az az ügyfél, aki a hirdetési oldalon regisztrál személyes adataival, annak érdekében, hogy a hirdetővel felvegye a kapcsolatot, az oldal adta lehetőségeket kihasználja. Ebben az esetben az alábbi személyes adatok megadása szükséges:

 • Név
 • Telefonszám
 • E-mail cím
 • Felhasználónév

A felhasználó által megadott adatok a szolgáltatás igénybevételéhez szükségesek, amelyek a felhasználó hozzájárulásával kerülnek rögzítésre. A felhasználó/látogató néhány adata, így az IP címe, egyéb forgalmi adatai szintén rögzítésre kerülnek.

A fenti adatok megadásával és a homingszeged.hu internetes oldalon történő regisztrálással a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a megadott elérhetőségek valamelyikén a Vállalkozás a szolgáltatásairól telefonon, elektronikus úton tájékoztassa, valamint az adatok a jelen szabályzatban meghatározott feltételek szerinti tárolásához. A hozzájárulás írásos formában bármikor ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen visszavonható. A feltöltött személyes adatokat a Vállalkozás a felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül harmadik félnek semmilyen módon nem adja tovább, kivéve azokat az eseteket, amelyekben az adatok továbbítása a Társaság jogszabályi kötelezettsége.

Az adatkezelés célja: a felhasználók/látogatók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, statisztikák készítése. Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, törvényben meghatározott egyéb időpontig.

A Vállalkozás a testre szabott kiszolgálás érdekében az oldalra látogató számítógépén adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. A cookie-t a látogató képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A weboldal látogatottságának, forgalmának mérésére, piackutatási célokra kezeli. Ezen statisztikai célokból feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel.

Facebook alkalmazás

A Társaság kijelenti, hogy a https://apps.facebook.com/homingszegedapp URL-en elérhető Facebook alkalmazás Látogató általi használata esetén a Látogató Facebook user ID adatáról értesül, azt tárolja a látogatóról, továbbá a Látogató által a Weboldalon feladott hirdetések közül a Facebook alkalmazáshoz hozzáadottakat az alkalmazás üzemeltetője részére továbbítja. Az alkalmazás célja, hogy a látogatók a hirdetéseket a Facebook ismerősei számára könnyebben elérhetővé tegye, és ezáltal a felhasználókat az alkalmazás használatával a homingszeged.hu oldalára vezesse. Az alkalmazás által megvalósított információáramlás kizárólag akkor történik meg, ha a Látogató az alkalmazást a Facebook oldalon önkéntesen használni kezdi és az adatokat rendelkezésre bocsátja, így az alkalmazást igénybe veszi. Az adatkezelés az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges ideig, illetve az alkalmazás látogató által történő használatának időtartamáig tart. Az alkalmazás használatának megkezdésének feltétele, a jelen szabályzat és az alkalmazás Adatkezelési Szabályzatának látogató által történő elfogadása.

Az érintettek jogai

A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Vállalkozás által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését. A regisztráció törlését az ügyfelek a kapcsolat@homingszeged.hu email címre küldött levélben kérhetik. A Vállalkozás a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

Amennyiben nem ért egyet a fentiekkel, kérjük, ne használja a homingszeged.hu internetes oldalt.

Az adatvédelmmi szabályzat 2014.május 12. napján lép hatályba. A Vállalkozás fenntartja magának a jogot jelen nyilatkozat egyoldalú megváltoztatására.